222

Tìm Hiểu Về Email Marketing

Email marketing là trực tiếp tiếp thị mẫu quảng cáo cho một nhóm người sử dụng email . Theo nghĩa rộng của nó, tất cả các email gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại có thể được xem xét tiếp thị email. Nó thường liên quan đến việc sử dụng email để gửi quảng…