HƯỚNG DẪN
huong dan dang ky ten mien tai hoatechvn
huong dan kich hoa ten mien tai hoatech
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
TÊN MIỀN VIỆT NAM
TÊN MIỀN .VN ĐĂNG KÝ MỚI
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
GIA HẠN
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
Domain .vn 770,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 280,000đ/năm)
482,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 120,000đ/năm)
Domain .com.vn 648,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 290,000đ/năm)
349,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 90,000đ/năm)
Domain .net.vn,Domain .biz.vn 648,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 290,000đ/năm)
349,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 90,000đ/năm)
Domain .name.vn 76,500đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 30,000đ/năm)
46,500đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 15,000đ/năm)
Domain .org.vn,Domain .gov.vn,Domain .pro.vn,Domain .info.vn,Domain .ac.vn, Tên miền địa giới hành chính 413,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 200,000đ/năm)
205,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 50,000đ/năm)
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ MỚI
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
GIA HẠN
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
Domain .com 328,900đ/năm 328,900đ/năm
Domain .asia 342,100đ/năm 342,100đ/năm
Domain .net 330,000đ/năm 330,000đ/năm
Domain .org 352,000đ/năm 352,000đ/năm
Domain .info 517,000đ/năm 517,000đ/năm
Domain .rodeo 700,700đ/năm 700,700đ/năm
Domain .company 182,600đ/năm 182,600đ/năm
Domain .link 249,700đ/năm 249,700đ/năm
Domain .us 216,700đ/năm 216,700đ/năm
Domain .com.co 297,000đ/năm 297,000đ/năm
Domain .net.co 253,000đ/năm 253,000đ/năm
Domain .nom.co,Domain .desi 34,833đ/năm 34,833đ/năm
Domain .photography,Domain .technology,Domain .photos,Domain .equipment,Domain .gallery,Domain .graphics,Domain .lighting,Domain .directory,Domain .today,Domain .tips,Domain .systems,Domain .agency,Domain .management,Domain .report,Domain .center,Domain .supply,Domain .support,Domain .supplies,Domain .exposed,Domain .email,Domain .solutions,Domain .education,Domain .institute,Domain .international,Domain .schule,Domain .city,Domain .reisen 459,800đ/năm 459,800đ/năm
Domain .name 225,500đ/năm 225,500đ/năm
Domain .pw 216,700đ/năm 216,700đ/năm
Domain .biz 449,900đ/năm 449,900đ/năm
Domain .futbol,Domain .xyz,Domain .rocks 287,100đ/năm 287,100đ/năm
Domain .pictures 262,900đ/năm 262,900đ/năm
Domain .audio,Domain .hiphop,Domain .guitars,Domain .blackfriday 3,479,300đ/năm 3,479,300đ/năm
Domain .juegos 10,423,600đ/năm 10,423,600đ/năm
Domain .bz 1,263,900đ/năm 1,263,900đ/năm
Domain .ws 741,400đ/năm 741,400đ/năm
Domain .tv 754,600đ/năm 754,600đ/năm
Domain .me 759,000đ/năm 759,000đ/năm
Domain .mobi 646,800đ/năm 646,800đ/năm
Domain .ninja 416,900đ/năm 416,900đ/năm
Domain .ca 74,250,000đ/năm 74,250,000đ/năm
Domain .gratis,Domain .network 452,100đ/năm 452,100đ/năm
Domain .website,Domain .reviews,Domain .dance 502,700đ/năm 502,700đ/năm
Domain .bargains,Domain .vacations,Domain .works,Domain .guru,Domain .land,Domain .bike,Domain .clothing,Domain .singles,Domain .estate,Domain .contractors,Domain .construction,Domain .enterprises,Domain .domains,Domain .academy,Domain .computer,Domain .training,Domain .builders,Domain .coffee,Domain .cash,Domain .digital,Domain .associates,Domain .media,Domain .cheap,Domain .zone,Domain .boutique,Domain .farm,Domain .services,Domain .vision,Domain .fish,Domain .tools,Domain .parts,Domain .industries,Domain .pub,Domain .community,Domain .catering,Domain .cards,Domain .marketing,Domain .events,Domain .productions,Domain .democrat,Domain .foundation,Domain .properties,Domain .social,Domain .rentals,Domain .immobilien,Domain .watch,Domain .cool,Domain .repair,Domain .florist,Domain .house,Domain .exchange,Domain .gripe,Domain .moda,Domain .discount,Domain .fitness,Domain .church,Domain .life,Domain .guide,Domain .direct,Domain .place,Domain .deals,Domain .kaufen,Domain .consulting,Domain .town,Domain .fail,Domain .limited,Domain .wtf,Domain .care,Domain .republican,Domain .vet,Domain .haus 694,100đ/năm 694,100đ/năm
Domain .photo,Domain .webcam,Domain .trade,Domain .beer,Domain .country,Domain .bid,Domain .surf,Domain .cooking,Domain .fishing,Domain .horse,Domain .vodka,Domain .pics 700,700đ/năm 700,700đ/năm
Domain .gift 469,700đ/năm 469,700đ/năm
Domain .plumbing,Domain .camera,Domain .kitchen,Domain .shoes,Domain .toys,Domain .cleaning,Domain .camp,Domain .glass,Domain .solar,Domain .viajes,Domain .limo,Domain .codes,Domain .partners,Domain .holiday,Domain .condos,Domain .maison,Domain .tienda,Domain .flights,Domain .cruises,Domain .villas,Domain .expert,Domain .holdings,Domain .ventures,Domain .diamonds,Domain .voyage,Domain .recipes,Domain .careers,Domain .dating,Domain .capital,Domain .engineering,Domain .tax,Domain .fund,Domain .furniture,Domain .lease,Domain .university,Domain .financial,Domain .clinic,Domain .dental,Domain .surgery 1,131,900đ/năm 1,131,900đ/năm
Domain .tattoo 1,048,300đ/năm 1,048,300đ/năm
Domain .sexy 1,395,900đ/năm 1,395,900đ/năm
Domain .cc 286,000đ/năm 286,000đ/năm
Domain .nyc,Domain .soy 56,833đ/năm 56,833đ/năm
Domain .pink,Domain .blue,Domain .red 352,000đ/năm 352,000đ/năm
Domain .de 183,700đ/năm 183,700đ/năm
Domain .claims,Domain .finance,Domain .insure,Domain .healthcare 1,144,000đ/năm 1,144,000đ/năm
Domain .bayern 822,800đ/năm 822,800đ/năm
Domain .ink,Domain .wiki” 663,300đ/năm 663,300đ/năm
Domain .christmas,Domain .global 1,742,400đ/năm 1,742,400đ/năm
Domain .rest,Domain .actor 866,800đ/năm 866,800đ/năm
Domain .menu 69,300đ/năm 69,300đ/năm
Domain .buzz,Domain .kiwi 63,800đ/năm 63,800đ/năm
Domain .tel,Domain .cn 339,900đ/năm 339,900đ/năm
Domain .pro 370,700đ/năm 370,700đ/năm
Domain .in 1,288,980,000đ/năm 1,288,980,000đ/năm
Domain .co 672,100đ/năm 672,100đ/năm
Domain .tw 617,100đ/năm 617,100đ/năm
Domain .net.tw,Domain .org.tw,Domain .com.tw 86,167đ/năm 86,167đ/năm
Domain .xxx 2,231,900đ/năm 2,231,900đ/năm
Domain .jp 155,335,400đ/năm 155,335,400đ/năm
Domain .club 347,600đ/năm 347,600đ/năm
Domain .nagoya,Domain .tokyo,Domain .yokohama 48,880,700đ/năm 48,880,700đ/năm
Domain .build 140,873đ/năm 140,873đ/năm
Domain .bar 1,731,400đ/năm 1,731,400đ/năm
Domain .press 1,681,900đ/năm 1,681,900đ/năm
Domain .com.cn 74,580đ/năm 74,580đ/năm
Domain .sg 1,296,900đ/năm 1,296,900đ/năm
Domain .com.sg 82,867đ/năm 82,867đ/năm
Domain .investments,Domain .credit,Domain .accountants,Domain .loans 2,280,300đ/năm 2,280,300đ/năm
Domain .host 2,249,500đ/năm 2,249,500đ/năm
Domain .creditcard 3,447,400đ/năm 3,447,400đ/năm
Domain .scot,Domain .vegas 111,027đ/năm 111,027đ/năm
Domain .london 20,760,300đ/năm 20,760,300đ/năm
Domain .tk 435,600đ/năm 435,600đ/năm