Bảng giá hosting

Gói  #1

 • Dung lượng : 600 MB
 • Băng thông / Tháng : 15 GB
 • Tài khoảng FTP : 1
 • Cơ sở dữ liệu : 1
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 3
 • Email : 10
 • Giá / Tháng : 50,000 VNĐ

Gói  #2

 • Dung lượng : 800 MB
 • Băng thông / Tháng : 20 GB
 • Tài khoảng FTP : 1
 • Cơ sở dữ liệu : 1
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 5
 • Email : 10
 • Giá / Tháng : 60,000 VNĐ

Gói  #3

 • Dung lượng : 1000 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 2
 • Cơ sở dữ liệu : 2
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 10
 • Email : 15
 • Giá / Tháng : 70,000 VNĐ

Gói  #4

 • Dung lượng : 1500 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 4
 • Cơ sở dữ liệu : 3
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 15
 • Email : 20
 • Giá / Tháng : 90,000 VNĐ

Gói  #5

 • Dung lượng : 2000 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 6
 • Cơ sở dữ liệu : 4
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 20
 • Email : 25
 • Giá / Tháng : 110,000 VNĐ

Gói  #6

 • Dung lượng : 2500 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 8
 • Cơ sở dữ liệu : 5
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 25
 • Email : 30
 • Giá / Tháng : 130,000 VNĐ

Gói  #7

 • Dung lượng : 3000 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 12
 • Cơ sở dữ liệu : 6
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 30
 • Email : 35
 • Giá / Tháng : 150,000 VNĐ

Gói  #8

 • Dung lượng : 4000 MB
 • Băng thông / Tháng : Không giới hạn
 • Tài khoảng FTP : 20
 • Cơ sở dữ liệu : 8
 • Tên miền chính : 1
 • Tên miền phụ : 40
 • Email : 45
 • Giá / Tháng : 190,000 VNĐ
Bảng giá tên miền
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com Miễn phí 253.000 VNĐ
.net Miễn phí 253.000 VNĐ
.org Miễn phí 262.000 VNĐ
.link Miễn phí 262.000 VNĐ
.co.uk | .eu Miễn phí 269.000 VNĐ
.info Miễn phí 270.000 VNĐ
 

Giá trên chưa bao gồm VAT

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn| .net.vn| .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
.org.vn| .gov.vn| .edu.vn| .pro.vn| .info.vn| .ac.vn| .health.vn| Tên miền địa giới hành chính 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
 
Đăng Ký tên Miền hosting

Form đăng ký tên miền hosting

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Gói đăng ký

Tên miền:

Nội dung

Mã xác thực
captcha

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN BẢN ĐỒ

Quý khách liên hệ:
Tel: 08.627 63239
Hotline: 0988.196.169

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoa Technology
102 Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
website: https://hoatech.vn/
Email: contact@hoatech.vn