Chính sách hoàn tiền đổi trả của Công ty Hoatech

Áp dụng trong các trường hợp sau:
Khi Hoatech không đáp ứng theo những gì khách hàng yêu cầu. Về khoản này khách hàng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Khi chúng tôi vi phạm nội quy trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
Khi việc giao nhận đã hoàn tất nhưng chúng tôi không khởi chạy dịch vụ cho khách hàng theo đúng thời gian mà không có lý do hợp lệ.

“Không” áp dụng trong các trường hợp sau:
Quý khách vi phạm hợp đồng hai bên đã ký kết.
Quý khách tự động chấm dứt hợp đồng.
Quý khách không thanh toán tiền cho các dịch vụ mà Hoatech đã cung cấp.

Thời gian xử lý và phản hồi:
Yêu cầu về chính sách hoàn tiền đổi trả của khách hàng phải đáp ứng các điều kiện quy định nêu rõ phía trên.
Ngay sau nhận được thông báo phản hồi từ phía khách hàng chúng tôi sẽ tiến hành phân tích và xử lý.
Kết quả phản hồi sẽ được gởi qua email hoặc gọi điện thoại trực tiếp.
Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý và phản hồi trong 24h (tính từ lúc tiếp nhận yêu cầu).