Chuyển khoản ngân hàng

Khách hàng có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền đến tài khoản của HoaTech theo thông tin bên dưới.
Chuyển từ các điểm giao dịch cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển không quá 12h.
Chuyển từ các điểm giao dịch của các ngân hàng khác không cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển 24h-72h.
Lưu ý: Sau khi HoaTech xác nhận chuyển khoản thành công, sẽ xuất qua đơn và gửi lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Thông tin tài khoản ngân hàng HoaTech:

Ngân Hàng ACb

Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
Chủ tài khoản: Lê Thanh Hòa
Số tài khoản: 203351129

 

Tài khoản ngân hàng đông á

Ngân hàng Đông Á – DAB Quận 9
Chủ tài khoản: Lê Thanh Hòa
Số tài khoản: 0108206471