Điều khoản và Bảo mật

Hoatech luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành.

Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc sử dụng dịch vụ), chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách bảo mật này.

Cung cấp thông tin khi sử dụng
Tất cả nội dung khách hàng xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ. Vì thế, khách hàng được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký và sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân
Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với khách hàng qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Hoatech. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và cung cấp những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Khách hàng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của Hoatech, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Hoatech.

Nếu khách hàng đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

Hoatech cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì bất kỳ mục đích nào.

Thông tin trình duyệt
Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của khách hàng để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của khách hàng, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của khách hàng như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu khách hàng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, khách hàng có thể cài đặt chế độ trình duyệt của khách hàng thực hiện điều này nếu trình duyệt của khách hàng hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu khách hàng tắt chế độ nhận cookies, khách hàng sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của khách hàng trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

Điều chỉnh thông tin
Hoatech sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của khách hàng bổ sung, hiệu chỉnh hay xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi khách hàng còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Liên kết ngoài trang web
Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. Hoatech không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

Thay đổi quy định
Hoatech có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, Hoatech sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.